KOLENKITWERELDWAND

Deze website is een onderdeel van het kunstschottenproject Kolenkitwereldwand voor de Kolenkitbuurt, dat op 27 september 2005 op bouwhekken rondom het renovatie-project Akbarblok Zuid geplaatst is.

Panelen linkerkant

Panelen rechterkant
Dit kunstproject is een samenwerkingsproject van beeldend kunstenaar Lize Kelderman met kinderen van groep 6 en 7 van de Bos en Lommerschool. Dit project is een initiatief van Sietske Egas, tot voor kort medewerker van projectbureau Kolenkit (stadsdeel Bos en Lommer), tegenwoordig werkzaam bij Stadsdeel Slotervaart. Zij heeft dit project geïnitieerd in het kader van de stadsvernieuwing in de Kolenkitbuurt. Het resultaat van dit samenwerkingsproject is te zien op bouwhekken van het renovatieproject Akbarblok-Zuid aan de Akbarstraat.
Deze website is gekoppeld aan het project en doet verslag van veel input- en archiefmateriaal dat tijdens de onderzoeksopdrachten met de Bos en Lommerschool ontwikkeld is. In het projectverslag van dit samenwerkingsproject tussen de kunstenaar en de kinderen van de school worden resultaten getoond van diverse opdrachten die gemaakt zijn naar aanleiding van een onderzoek naar de sociale en culturele identiteit van de Kolenkitbuurt en de mensen die daar nu wonen en werken. Ook kan een fotoarchief op deze site bezocht kunnen worden van plekken in de Kolenkitbuurt die in de nabije toekomst wegens sloop en nieuwbouw gaan verdwijnen en of gaan veranderen.
Dit kunstproject is mogelijk gemaakt door Stadsdeel Bos en Lommer en het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Tijlfonds, beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Vernieuwing kolenkitbuurt

In 2005 is de fysieke vernieuwing van de Kolenkitbuurt gestart met de renovatie van de Leeuw van Vlaanderen. Deze wordt gevolgd door een bouwstroom in de Ringspoorzone. Gedurende 12 jaar zal in de buurt, stapsgewijs, sloop/nieuwbouw en renovatie worden uitgevoerd. Overlast tijdens de vernieuwing is niet te voorkomen. Maar de buurt moet wel leefbaar blijven. Voor alle bewoners, de oude én de nieuwe, geldt dat zij het recht hebben op een prettig woonklimaat, ook als er gebouwd wordt in de buurt. Het doel van het project Kolenkitbuurt is niet alleen dat er na twaalf jaar een gemengde levendige buurt komt, maar ook dat op de Kolenkitbuurt op korte termijn een leefbare, aantrekkelijke buurt is om te (komen) wonen.

Kunstschotten

Tijdens de vernieuwing zullen sloop- en bouwterreinen worden afgesloten met hekken. Om de buurt tijdens de sloop- en bouwactiviteiten leefbaar te houden kunnen deze kale hekken van een eigen kwaliteit worden voorzien. Een eerste voorbeeld hiervan is het kunstschottenproject kolenkitwerelwand.nl dat aansluiting zoekt bij de huidige bewoners van de Kolenkitbuurt.

De bouwhekken laten grote delen van de buurt 'verdwijnen' uit ons gezichtsveld, tegelijkertijd wordt daarachter de toekomst van de Kolenkitbuurt ontwikkeld. Niets is prikkelender en spannender dan een afgesloten terrein; omdat het daarachter lokt om te spelen en te verblijven, maar het prikkelt ook de verbeelding... Wat gaat er komen, hoe kunnen we daar een rol in spelen, hoe gaat mijn wijk er uitzien als het klaar is...wie worden mijn buren....Hoe zou ik het eigenlijk willen? Daarnaast is er nog een ander interessant aspect aan de opdracht. Niet alleen grote delen van de wijk verdwijnen tijdelijk of voor altijd uit het gezichtsveld, ook een deel van de bewoners zal verdwijnen. Veel bewoners geven aan te willen terugkeren maar er zullen ook bewoners vertrekken en er zullen nieuwe gezichten in de Kolenkitbuurt komen. Daarmee verdwijnen en komen niet alleen mensen maar ook hun verhalen en historie.

De 'sociale archeologiekrant'

Het belangrijkste thema voor het project is een onderzoek met de kinderen naar hun culturele en sociale identiteit en die van andere leeftijdsgroepen in de Kolenkitbuurt, waarvan de leefwereld van de eerste generaties veelal verscholen blijft achter de gevels van de huizen. In de samenwerking tussen de kinderen en de ouders en andere bewoners hebben de kinderen twee belangrijke taken; de taak als onderzoeker en de taak om tot een beeldende vertaling van het thema te komen.

Het onderzoek probeert verhalen boven te laten komen die zeer persoonlijk zijn maar tevens de algemene verbeelding kunnen prikkelen en in die zin een positieve stimulans voor de buurt kunnen zijn. Een aantal van die verhalen, verkregen met de belangrijke journalistieke inzet van kinderen en kunstenaar zullen aan de archeologie muurkrant toegevoegd worden. Alle boeiende verhalen zullen ook op deze website komen te staan, als 'sociale' databank en archief voor de Bos en Lommerschool en de Kolenkitbuurt.

Doel van het onderzoek

Het doel van het project tussen kunstenaar en de kinderen is om de dubbele identiteit van deze toekomstige generatie 'Nieuwe Nederlanders' voor henzelf en de oudere generaties in kaart te brengen en om deze te leren verbeelden. Door inzicht te krijgen in het bestaan van beide werelden leren deze jongeren (en hun ouders) de specifieke situatie van hun leeftijdsgroep beter kennen en met behulp van beeldende vorming worden zij gestimuleerd om dit te communiceren. Creativiteit en openheid zijn van belang voor de ontwikkeling van deze jongeren, die tussen twee culturen heen en weer getrokken worden. Dit doel kan enerzijds worden bereikt door een onderzoek naar wat de veranderingen in de wijk, die het vernieuwingsplan van de Kolenkitbuurt met zich meebrengt, voor de sociale en culturele identiteit van de huidige bewoners gaat betekenen: Wat gaat er verdwijnen en is dat wenselijk of niet? Wat willen de kinderen en andere bewoners behouden en kunnen we daar een vorm voor vinden? Wat komt er voor in de plaats en hoe zal dat het leven van de buurtbewoners beïnvloeden? Daarnaast is het belangrijk de communicatie op gang te brengen tussen de familieleden (de verschillende generaties) door zichtbaar te maken waar overeenkomsten en tegenstrijdige interessen liggen; wat de oorzaken of redenen daarvoor zijn en hoe deze verschillen in onze samenleving toch naast elkaar kunnen existeren. Dit wordt onderzocht via het vertellen van verhalen en het verzamelen van beelden rondom thema's als: Waar hoor ik bij, waar of wanneer voel ik me thuis, waar of bij wie wil ik horen, wie zijn mijn voorbeelden? Bij de onderzoeken zullen de kinderen als intermediair tussen kunstenaar en hun families, de oudere generaties, een belangrijke rol spelen. Zij zullen als reporter of journalist gaan graven in hun eigen sociaal-culturele 'grond'. Het project zal wegens de aandacht die het heeft voor de persoonlijke wereld van de deelnemers aan het project, waarbij het zwaartepunt ligt op communicatie, een stimulans kunnen betekenen voor het wederzijds kennisnemen in en het leren van de verschillende culturen die in de Bos en Lommerbuurt aanwezig zijn. De resultaten van de onderzoeken, waar velen aan mee zullen werken, worden via de kunstschotten buiten op de bouwlocaties aan de hekken bevestigd. Hierdoor wordt een laagdrempelige vorm van overdracht mogelijk, die voor iedereen toegankelijk is. Via deze schottenkrant kunnen veel mensen die niet direct aan het project hebben deelgenomen kennis nemen van wat er zich bij de mensen in de buurt afspeelt en kunnen ze zichzelf herkennen in onderdelen die voortkomen uit een collectief gedachtegoed. Dit kan de interesse en de betrokkenheid van de individuele bewoners voor elkaar en de ontwikkelingen in de buurt verhogen.